9. k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0596/2020/OI/1101 „Projekční práce Komunitní centrum Splavná“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 466/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 466/RMČ/2022


k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0596/2020/OI/1101 „Projekční práce Komunitní centrum Splavná“


Rada městské části


I. souhlasí

 1. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0596/2020/OI/1101 „Projekční práce – Komunitní centrum Splavná“

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0596/2020/OI/1101 „Projekční práce – Komunitní centrum Splavná“

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 12.08.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

9. k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0596/2020/OI/1101 „Projekční práce Komunitní centrum Splavná“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 466/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...