8. k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0046/2022/OI/1050 na akci "Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 465/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 465/RMČ/2022


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0046/2022/OI/1050 na akci "Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník"


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0046/2022/OI/1050 na akci "Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník"

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0046/2022/OI/1050 na akci "Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník"

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 19.08.2022

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

8. k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0046/2022/OI/1050 na akci "Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 465/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...