10. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 467/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 467/RMČ/2022


k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964


Rada městské části


I. schvaluje

 1. převod peněžních prostředků ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit převod peněžních prostředků ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 31.08.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, ZŠ Vybíralova

10. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 467/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...