4. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, Generála Janouška ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 461/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 461/RMČ/2022


na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, Generála Janouška ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části


I. schvaluje

  1. přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, Generála Janouška ul., Praha 9, na dobu určitou – 1 rok,  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, Generála Janouška ul., Praha 9, dle výroku I

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 19.08.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

4. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, Generála Janouška ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 461/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...