40. k Memorandu o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 423/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 423/RMČ/2022


k Memorandu o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14


Rada městské části


I. doporučuje

  1. uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČO: 00064581, dle přílohy č. 1 

    0

II. ukládá

  1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 ke schválení návrh Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ

40. k Memorandu o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 423/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...