15. k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2626/1, katastrální území Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 472/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 472/RMČ/2022


k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2626/1, katastrální území Kyje


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2626/1, katastrální území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a PROART PRAGA CZ,  s.r.o.,IČ 26168626 dle přílohy č.5

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2626/1, katastrální území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a PROART PRAGA CZ,  s.r.o.,IČ 26168626 

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

15. k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2626/1, katastrální území Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 472/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...