10. na schválení prodloužení termínu k možnosti změny nájemních smluv na dobu neurčitou za podmínky zaplacení částky ve výši 16 736,- Kč za 1 m² podlahové plochy bytu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 394/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 394/RMČ/2022


na schválení prodloužení termínu k možnosti změny nájemních smluv na dobu neurčitou za podmínky zaplacení částky ve výši 16 736,- Kč za 1 m² podlahové plochy bytu


Rada městské části


I. schvaluje

 1. změnu usnesení Rady městské části Praha 14 č. 238/RMČ/2022 ze dne 9. 5. 2022 ve výroku č. I. tak, že se prodlužuje termín k projevení zájmu o změnu nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou nejpozději do 31. 8. 2022

  0

 2. změnu usnesení Rady městské části Praha 14 č. 178/RMČ/2022 tak, že je možné změnit dobu nájmu z doby určité na dobu neurčitou za podmínky zaplacení částky ve výši 16 736,-Kč za 1 m² podlahové plochy bytu, a to pro všechny nájemce nájemních smluv k bytům ve svěřené správě městské části Praha 14, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou a projeví zájem nejpozději do 31. 8. 2022, a kteří splňují další podmínky uvedené v příloze 3 k tomuto usnesení

  0

II. ukládá

 1. oslovit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. nájemce dle výroku č. I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.08.2022

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

10. na schválení prodloužení termínu k možnosti změny nájemních smluv na dobu neurčitou za podmínky zaplacení částky ve výši 16 736,- Kč za 1 m² podlahové plochy bytu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 394/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...