34. na schválení dalšího postupu pří výstavbě Polyfunkčního domu Černý Most, spolupráce se společností Dostupné bydlení České spořitelny, a.s., IČO:14261928, se sídlem Budějovická 1518/13b, Michle, 140 00 Praha 4

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 417/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 417/RMČ/2022


na schválení dalšího postupu pří výstavbě Polyfunkčního domu Černý Most, spolupráce se společností Dostupné bydlení České spořitelny, a.s., IČO:14261928, se sídlem Budějovická 1518/13b, Michle, 140 00 Praha 4


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. nabídku společnosti Dostupné bydlení České spořitelny, a.s., IČO:14261928, se sídlem Budějovická 1518/13b, Michle, 140 00 Praha 4 ze dne 15. 6. 2022 uvedenou v příloze č. 3 

  0

II. schvaluje

 1. spolupráci se společností Dostupné bydlení České spořitelny, a.s., IČO:14261928, se sídlem Budějovická 1518/13b, Michle, 140 00 Praha 4 na projektu výstavby Polyfunkčního domu Černý Most dle záměru ze dne 2. 6. 2022 a v mantinelech nabídky ze dne 15. 6. 2022 uvedené v příloze č. 3 

  0

III. ukládá

 1. Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

  1. aby zajistil zpracování právního stanoviska k posouzení spolupráce městské části  Praha 14 se společností Dostupné bydlení České spořitelny, a.s.

  2. aby zajistil zpracování návrhu smlouvy o spolupráci, smlouvy o výstavbě, smlouvy o správě, smlouvy o provozu a další dokumentace potřebné k realizaci spolupráce mezi městskou částí Praha 14 a společností Dostupné bydlení České spořitelny, a.s.

  3. aby zajistil předložení zpracovaných dokumentů dle výroku č. III bodu č. 1 a č. 2 ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14

   

  0


Na vědomí:

OSM, OPKČ

34. na schválení dalšího postupu pří výstavbě Polyfunkčního domu Černý Most, spolupráce se společností Dostupné bydlení České spořitelny, a.s., IČO:14261928, se sídlem Budějovická 1518/13b, Michle, 140 00 Praha 4
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 417/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...