15. k rezignaci člena Rady městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 399/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 399/RMČ/2022


k rezignaci člena Rady městské části Praha 14


Rada městské části


I. bere na vědomí

  1. rezignaci Ing. Tomáše Novotného na funkci člena Rady městské části Prahy 14 ke dni 22. června 2022

    0


Na vědomí:

všechny odbory

15. k rezignaci člena Rady městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 399/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...