23. „VZT jednotky do školní kuchyně ZŠ Generála Janouška“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 407/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 407/RMČ/2022


„VZT jednotky do školní kuchyně ZŠ Generála Janouška“


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s uzavřením smluvního vztahu na dodávku „VZT jednotky do školní kuchyně ZŠ Generála Janouška“ mimo režim interní směrnice QS 74-01 „Zadávání veřejných zakázek“ s firmou Petr Dibelka se sídlem v Praze 8, Františka Kadlece 1540/3, IČO: 18939970

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smluvního vztahu na dodávku „VZT jednotky do školní kuchyně ZŠ Generála Janouška“ mimo režim interní směrnice QS 74-01 „Zadávání veřejných zakázek“ s firmou Petr Dibelka se sídlem v Praze 8, Františka Kadlece 1540/3, IČO: 18939970

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 15.07.2022

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška

23. „VZT jednotky do školní kuchyně ZŠ Generála Janouška“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 407/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...