29. na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 412/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 412/RMČ/2022


na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“


Rada městské části


I. schvaluje

 1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“

  0

 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“ komisi pro otevírání nabídek a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 (pouze v tiskové podobě)

  0

III. ukládá

 1. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 01.07.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška

29. na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 412/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...