1. na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 385/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 385/RMČ/2022


na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9


Rada městské části


I. schvaluje

  1. obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9 na dobu určitou – 3 měsíce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

1. na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 385/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...