25. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0215/2022/OI_OddI/1050 na akci „Izolační zeleň Českobrodská – I. etapa“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 409/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 409/RMČ/2022


na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0215/2022/OI_OddI/1050 na akci „Izolační zeleň Českobrodská – I. etapa“


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0215/2022/OI_OddI/1050 na akci „Izolační zeleň Českobrodská – I. etapa“s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0215/2022/OI_OddI/1050 na akci „Izolační zeleň Českobrodská – I. etapa“

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0215/2022/OI_OddI/1050 na akci „Izolační zeleň Českobrodská – I. etapa“

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 30.07.2022

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, OD, OŽP

25. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0215/2022/OI_OddI/1050 na akci „Izolační zeleň Českobrodská – I. etapa“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 409/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...