37. obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 420/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 420/RMČ/2022


obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 usnesení

  0

II. schvaluje

 1. připomínky k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 usnesení

  0

III. ukládá

 1. odeslat připomínky k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy 

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 08.07.2022

  0


Na vědomí:

hl. m. Praha, KÚ

37. obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 420/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...