21. k žádosti o přijmutí daru od společnosti IKEA Česká republika, s. r. o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 405/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 405/RMČ/2022


k žádosti o přijmutí daru od společnosti IKEA Česká republika, s. r. o.


Rada městské části


I. schvaluje

  1. přijmutí daru od společnosti IKEA Česká republika, s. r. o. pro Prahu 14 kulturní

    0

II. ukládá

  1. organizaci Praha 14 kulturní zajistit podpis darovací smlouvy

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 06.07.2022

    0


Na vědomí:

Praha 14 kulturní, OŘEŠ, OPKČ

21. k žádosti o přijmutí daru od společnosti IKEA Česká republika, s. r. o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 405/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...