9. k zahájení přípravných prací na veřejném osvětlení - akce „Izolační zeleň Českobrodská – etapa II“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 239/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 239/RMČ/2023


k zahájení přípravných prací na veřejném osvětlení - akce „Izolační zeleň Českobrodská – etapa II“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. se zahájením přípravných prací na veřejném osvětlení u akce „Izolační zeleň Českobrodská – etapa II“

    0

II. ukládá

  1. učinit potřebné kroky k zahájení přípravných prací na veřejném osvětlení u akce „Izolační zeleň Českobrodská – etapa II“

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OI

9. k zahájení přípravných prací na veřejném osvětlení - akce „Izolační zeleň Českobrodská – etapa II“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 239/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...