17. k žádosti o souhlas s nahlášením sídla firmy na adrese trvalého pobytu Ing. Noorudin Abrat

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 246/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 246/RMČ/2023


k žádosti o souhlas s nahlášením sídla firmy na adrese trvalého pobytu Ing. Noorudin Abrat


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s umístěním sídla firmy Ing. Noorudina Abrata,             , 198 00, Praha 9, na adrese trvalého pobytu   

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání souhlasu s umístěním sídla firmy na adrese trvalého pobytu žadateli

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OSM

17. k žádosti o souhlas s nahlášením sídla firmy na adrese trvalého pobytu Ing. Noorudin Abrat
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 246/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...