1. na souhlas s navýšením kapacity školy a školní jídelny - výdejny u Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace v souladu s §7 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolanými invazí vojsk Ruské federace - Lex Ukrajina

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 231/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 231/RMČ/2023


na souhlas s navýšením kapacity školy a školní jídelny - výdejny u Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace v souladu s §7 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolanými invazí vojsk Ruské federace - Lex Ukrajina


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. navýšení kapacity školy u Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace ze 450 na 460 žáků od 1. 9. 2023

  0

 2. navýšení kapacity školní jídelny - výdejny u Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace ze 450 na 460 strávníků od 1. 9. 2023

  0

II. ukládá

 1. seznámit Mgr. Alenu Gabaľovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 s navýšením kapacity školy ze 450 na 460 žáků a s navýšením kapacity školní jídelny - výdejny ze 450 na 460 strávníků

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 10.05.2023

  0

 2. zajistit předání žádosti o změnu - navýšení kapacity školy a navýšení kapacity školní jídelny - výdejny v základní škole do rejstříku škol a školských zařízení na MŠMT a MHMP

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 10.05.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, ředitelka ZŠ Šimanovská

1. na souhlas s navýšením kapacity školy a školní jídelny - výdejny u Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace v souladu s §7 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolanými invazí vojsk Ruské federace - Lex Ukrajina
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 231/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...