27. na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 579/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 579/RMČ/2022


na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 30 780,- Kč Základní školou Bří Venclíků, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 5 žáků ve školním roce 2022/2023, poskytnutého společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4 na období od 1. 10. 2022 – 30. 6. 2023, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

   

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitelku Základní školy, Praha 9 – Bří Venclíků 1140 s udělením souhlasu dle tohoto usnesení

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 29.09.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Bří Venclíků 

27. na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 579/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...