16. na podání žádostí o projekty dle popisu projektových záměrů v rámci vyhlášeného Grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2023.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 568/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 568/RMČ/2022


na podání žádostí o projekty dle popisu projektových záměrů v rámci vyhlášeného Grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2023.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. podání žádostí projektů dle popisu projektových záměrů dotace v rámci programu prevence kriminality na rok 2023 dle přílohy č. 1

  0

 2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektů

  0

II. ukládá

 1. zajistit podání žádostí o dotace na MHMP

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 17.10.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

16. na podání žádostí o projekty dle popisu projektových záměrů v rámci vyhlášeného Grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2023.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 568/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...