49. aktualizace přílohy č. 1 k nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 601/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 601/RMČ/2022


aktualizace přílohy č. 1 k nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. návrh aktualizace přílohy č. 1 k tržnímu řádu - nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

    0

II. ukládá

  1. odeslat stanovisko MČ Prahy 14, kdy městská část neuplatňuje připomínky k návrhu aktualizace přílohy č. 1 k tržnímu řádu

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 19.09.2022

    0


Na vědomí:

OD

49. aktualizace přílohy č. 1 k nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 601/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...