24. na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 576/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 576/RMČ/2022


na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle Přílohy

   

  schválený rozpočet

  příjmy                                                                                        387.120,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                        541.284,90 tis. Kč

  financování                                                                                154.164,70 tis. Kč

   

  rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 24. 8. 2022    

  příjmy                                                                                         690.075,70 tis. Kč

  výdaje                                                                                     1.123.890,60 tis. Kč

  financování                                                                                433.814,90 tis. Kč

   

  rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 14. 9. 2022           

  příjmy                                                                                          699.611,40 tis. Kč

  výdaje                                                                                       1.135.263,20 tis. Kč

  financování                                                                                  435.651,80 tis. Kč                                                                                

   

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.12.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

24. na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 576/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...