18. na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14, určení počtu členů výborů a jmenování předsedů, členů a tajemníků výborů zastupitelstva

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 570/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 570/RMČ/2022


na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14, určení počtu členů výborů a jmenování předsedů, členů a tajemníků výborů zastupitelstva


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

 1. Zastupitelstvu městské části Praha 14

  zřídit na volební období 2022 - 2026 výbory Zastupitelstva městské části Praha 14

  -  výbor finanční

  -  výbor kontrolní

   

  0

 2. určit počet členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14                                                                                  

  0

 3. volbu předsedů, členů a tajemníků finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14

   

  0

II. ukládá

 1. předložit návrh na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na volební období 2022 - 2026, určení počtu členů výborů a volbu předsedů, členů a tajemníků výborů ustavujícímu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 18.10.2022

  0


Na vědomí:

KÚ, KÚ - PO

18. na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14, určení počtu členů výborů a jmenování předsedů, členů a tajemníků výborů zastupitelstva
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 570/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...